Natuur- & dierenbescherming

Natuur- en dierenbescherming is wereldwijd een van de belangrijkste taken van de dierentuin. Informatie over het leven van de dieren onder natuurlijke omstandigheden, over de bedreiging en hun milieu helpen bezoekers te motiveren om zich milieubewuster te gedragen en zich voor natuurbescherming in te zetten. De dierentuindieren treden daarbij op als ambassadeurs voor hun soortgenoten.

Het beschermen van bedreigde diersoorten dient ook voor het onderzoeken van de behoeften en leefomstandigheden van de dieren die in de dierentuin wonen. Het doel van het voortdurend verbeteren van de leefomstandigheden van de dieren in de dierentuin en de internationale coördinatie voor het fokken, is een stabiele dierenpopulatie in de dierentuin bereiken, die het mogelijk maakt dieren weer uit te zetten als de omstandigheden dat vereisen. Voor dit doel heeft Zoo Rostock ook een stamregister voor de ijsberen.

Op dit moment heeft Zoo Rostock 4.200 dieren van 430 soorten. Daarvan staan 34 diersoorten vermeld in Bijlage A en 43 soorten in Bijlage B van de Verordening ter bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten (EG) nr. 338/97 van de Raad van 09.12.1996. Verder beschermen wij 29 voor Europa inheemse diersoorten conform de vogelbeschermingsrichtlijn, de flora-, fauna- en habitatrichtlijn en de landelijke Duitse natuurbeschermingswet. Wij namen deel aan 24 EEP's (European Endangered Species Programme) en 27 stamregisters, waarvan 14 internationale stamregisters, evenals diverse bewakingsprogramma's onder de koepelorganisatie van de European Association of Zoos und Aquaria (EAZA). Bovendien zijn wij actief in de EAZA Bear TAG (Taxon Advisory Group).

 

Organisaties

Zoo Rostock ondersteunt verder ook organisaties die zich ter plaatse inzetten voor de bescherming van bedreigde dieren. Dit zijn onder meer:

Polar Bears International (PBI)
Berggorilla- und Regenwald Direkthilfe e.V.
Orang-Utans in Not e.V.
CBSG (Conservation Breeding Specialist Group) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)
Tenkile Conservation Alliance
World Wild Found For Nature (WWF) en nog vele meer.

 

Lidmaatschappen

Zoo Rostock is lid van de volgende organisaties:

WAZA (World Association of Zoos and Aquariums)
EAZA (European Association of Zoos and Aquaria)
VdZ (Verband der Zoologischen Gärten)
Landeszooverband Mecklenburg-Vorpommern