Onze dieren in de Rostocker Zoo

Zoo Rostock vormt het thuis voor 4.500 dieren van 450 verschillende soorten uit de hele wereld. Als vertegenwoordigers van een vaak bedreigde soort zijn onze dieren ambassadeurs voor de natuur- en soortenbescherming – de belangrijkste taak voor dierentuinen en -parken. Onze dieren wonen in natuurlijke verblijven en omgevingen en vaak ook samen met andere soorten. Zo delen de gorilla’s hun verblijf met Brazzameerkatten en wonen de Thomsongazellen samen met Litschiewaterbokken op het historische hoefdierenterrein. De grote variatie aan soorten reikt in Zoo Rostock van kleine stokstaartjes tot grote ijsberen.

Filter
  • Klas
  • Continenten
  • Dieren van A tot Z

Deze en nog veel meer dieren ontmoet u in Zoo Rostock, het thuis voor 4.500 dieren van 450 verschillende soorten uit de hele wereld.